ve yüzlerimiz kalbim fotoğraflar kadar kısa ömürlü