Mikroplastik

  • Gemiler ve Mikroplastik İzleri

    Gemiler ve Mikroplastik İzleri

    Okyanusların küçük plastik parçacıklar tarafından kirletildiği uzun zamandır bilinmektedir. Bununla birlikte, nakliyenin mikro plastiklerin temel kaynağı olduğu gerçeği şu ana...