9 Mart

  • Tarihte Bugün 9 Mart

    Tarihte Bugün 9 Mart

    9 Mart İstanköylü Çelebi Ali Paşa sadrazamlıktan alınarak yerine Ohrili Hüseyin Paşa’nın tayin edilmesi. (1621) Padişah III. Mustafa tarafından yaptırılan...