4 Ağustos

  • Tarihte Bugün 4 Ağustos

    Tarihte Bugün 4 Ağustos

    4 Ağustos Vadiü’l-Mehazin Muharebesi’nin, Portekizlilere karşı Osmanlı İmparatorluğu ve müttefiki olan Fas birliklerinin kesin zaferiyle sona ermesi. (1578) Dom Perignon’un...