All posts by Kolomb

 • Tarihte Bugün

  4 Eylül Batı Roma İmparatorluğu’nun son hükümdarı Romulus Augustus’un, kendisini İtalya kralı olarak ilân eden Germen şefi Odoacer tarafından tahttan indirilince Batı Roma İmparatorluğu sona...

 • Tarihte Bugün

  3 Eylül Memlûkler’in, Moğolları Filistin’de Ayn Calut Savaşında yenmesi. (1260) II. Viyana Kuşatması’nın, Osmanlı’nın başarısızlığıyla sonuçlanması. (1683) İngiltere’nin, Paris’te imzalanan anlaşmayla ABD’nin bağımsızlığını tanıması. (1783)...

 • Tarihte Bugün

  2 Eylül İngiltere tarihindeki en büyük felaketlerden olan Büyük Londra Yangını’nın başlaması. (1666) Türk Kurtuluş Savaşı: Türk Ordusu’nun, Yunan işgali altındaki Eskişehir’i geri alması. (1922)...

 • Tarihte Bugün

  1 Eylül Sultanahmet’te, Darülfünun binasının temelinin atılması. (1846) Galatasaray Lisesi’nin, İstanbul’da açılması. (1868) İstanbul’da Sultan II. Abdülhamid’in 25. saltanat yılının büyük bir törenle kutlanması. (1900)...

 • Tarihte Bugün

  31 Ağustos Osmanlı Padişahı V. Murad tahttan indirilmesiyle yerine kardeşi II. Abdülhamid’in padişah olması. (1876) Brüksel Genel Senedi ile köle ticaretinin yasaklanması. (1890) Zeytinburnu’nda İmalat-ı...

 • Tarihte Bugün

  30 Ağustos Malazgirt zaferi’nin ardından Alparslan’ın komutasındaki Türkler’in, Anadolu’ya girmeye başlaması. (1071) Hicaz Demiryolu’nun açılması. (1908) Alman İmparatorluğu Sahil Topçu Müfrezesi’nin, Çanakkale Boğazı’nın her iki...

 • Tarihte Bugün

  29 Ağustos Belgrad’ın Fethi: Belgrad’ın, Osmanlı Ordusu tarafından fethedilmesi. (1521) Kanuni Sultan Süleyman’ın, Macar Ordusu’nu Mohaç’ta büyük bir yenilgiye uğratması. (1526) Osmanlı Ordusu’nun, Macaristan Krallığı’nın...

 • Tarihte Bugün

  28 Ağustos Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması’nın, Mora yarımadasında Venedik kontrolünde kalan son kale olan İnebahtı’yı fethetmesi. (1499) William Herschel’in, Satürn’ün yeni ay’ını keşfetmesi. (1789)...

 • Tarihte Bugün

  27 Ağustos Montgolfier Kardeşler’in, hidrojen gazıyla doldurdukları ilk balonu uçurması. (1783) Dünyanın ilk petrol kuyusunun, ABD’nin Pensilvanya eyaletinde açılması. (1859) New York Metropolitan opera binasının...

 • Tarihte Bugün

  26 Ağustos Büyük Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan komutasındaki ordunun, Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordularını yenmesiyle, Malazgirt Meydan Muharebesi’nin zaferi ilan edilmesi. (1071) Fransa Ulusal Meclisi’nin,...